Herziening

Indien u onherroepelijk bent veroordeeld voor een bepaald strafbaar feit, kan het voorkomen dat er informatie boven water komt die een nieuw licht werpt op de zaak. Er is bijvoorbeeld een getuige die stelt dat u nooit op de plaats van het delict bent geweest ten tijde van het misdrijf. Ook kan het voorkomen dat een ander persoon wordt veroordeeld voor hetzelfde feit, terwijl vast staat dat het feit maar door één persoon is gepleegd. Dan kunt u vragen om een herziening van de zaak.

Herzieningsverzoek indienen

In sommige gevallen is het mogelijk om een herzieningsverzoek te doen bij de Hoge Raad. De eisen die hieraan worden gesteld zijn zeer streng, en zeker niet elk herzieningsverzoek zal leiden tot heropening van de zaak.

Wij adviseren met regelmaat over de kansen van een herzieningsverzoek. Indien de mogelijkheid aanwezig is dat de Hoge Raad de zaak zal heropenen kunnen wij namens u een herzieningsverzoek indienen. Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw zaak? Neem dan contact op met uw strafrecht advocaat in Rotterdam.